top of page

FEJSBUKOVÁ DRAŽBA PRO KRTKA

Při příležitosti křtu knížky Mandaly na každý týden, jsem věnovala autorský originálně dotvořený velkoformátový tisk mandaly 100x100cm na plátně a zahájila jsem tím dražbu tohoto obrazu ve prospěch Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK. Patronkou tohoto projektu se stala herečka Hanka Holišová, která Nadační fond KRTEK dlouhodobě podporuje. Obraz byl vydražen nejvyšší částkou 10.500 Kč, kterou přihodil pan Michal Kohout.
Dražba již sice skončila, ale příspěvky ve formě DMS - KRTEK, můžete i nadále posílat na číslo 87777... nebo také přispět libovolnou částkou na účet fondu.

PŘEDÁNÍ VYDRAŽENÉHO OBRAZU MANDALY

Milí přátelé... Poslední prázdninový den 2016 došlo k předání vydraženého originálního velkoformátového obrazu novému majiteli. Pan Michal Kohout, který přihodil nejvyšší částku dražby 10.500 Kč ve prospěch Nadačního fondu KRTEK, si pro obraz mandaly přijel i se svou krásnou rodinou. Předání se zúčastnila i patronka projektu Hanička Holišová a jak bylo slíbeno, napsala na obraz věnování. Hanka převzala symbolický šek se stejnou mandalkou, aby si ji mohli pro radost pověsit i na Klinice dětské onkologie FN v Brně.
Bylo to neuvěřitelně milé setkání a já cítím velkánskou vděčnost za to, jak celý projekt Fejsbuková dražba pro KRTKA dopadl.
Speciální poděkování patří mé kamarádce Helisz (Helena Szmigielová - fotografie), která vše zdokumentovala a bez jejíž podpory a pomoci bych tento projekt nezvládla ani začít, ani dokončit.

Nahoru.png
bottom of page